TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
PHẦN KHẢO SÁT
Tên:

PHẦN KHẢO SÁT

Mô tả:

PHẦN KHẢO SÁT

Về việc công bố bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2014. Có hiệu lực từ ngày 31/3/2014.

Tên tập tin:  
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)