DỊCH VỤ » Quản Lý Dự Án & Giám Sát Công Trình
Quản Lý Dự Án & Giám Sát Công Trình
Hệ thống quản lý dự án & Giám sát tiên tiến của chúng tôi không chỉ cho phép chúng tôi đẩy nhanh quy trình thiết kế và rút ngắn đáng kể chi phí thời gian cho các hạng mục khác nhau so với các tiêu chuẩn công nghiệp mà còn giúp giảm chi phí, đặc biệt là chi phí của khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
 
• Phối hợp và kiểm soát tiến độ
 
• Khảo sát khối lượng
 
• Giám sát, quản lý chất lượng thi công xây lắp
 
• Quản lý tài chính và thanh toán
 
• Quản lý chứng nhận bàn giao