DỊCH VỤ » Tư Vấn Kiểm Định - Thí Nghiệm VLXD (LASXD 424)
Thí nghiệm VLXD (LAS-XD424)
Với đội ngũ thí nghiệm viên thâm niên có tay nghề cao trong công tác thí nghiệm VLXD do Bộ Xây Dựng cấp,ACI luôn tự hào là một trong số các phòng thí nghiệm hợp chuẩn ở ĐBSCL đủ khẳ năng đáp ứng tất cả các chỉ tiêu thí nghiệm VLXD trong lĩnh vực: xây dựng, giao thông, thủy lợi, hàng không...
 
 
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Tải bảng liệt kê phép thử Lasxd 424 
 
Tư vấn kiểm định - Thí nghiệm VLXD (LAS-XD424)
Với đội ngũ thí nghiệm viên thâm niên có tay nghề cao trong công tác thí nghiệm VLXD do Bộ Xây Dựng cấp,ACI luôn tự hào là một trong số các phòng thí nghiệm hợp chuẩn ở ĐBSCL đủ khẳ năng đáp ứng tất cả các chỉ tiêu thí nghiệm VLXD trong lĩnh vực: xây dựng, giao thông, thủy lợi, hàng không...
 
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Tải bảng liệt kê phép thử Lasxd 424 
 
· Thí nghiệm Cơ lý xi măng
· Thí nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng
· Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa
· Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa
· Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng
· Thí nghiệm thép xây dựng
· Thí nghiệm bê tông nhựa
· Thí nghiệm nhựa Bitum
· Thí nghiệm hiện trường
· Thí nghiệm vữa xây dựng
· Thí nghiệm cơ lý gạch xây
· Thí nghiệm cơ lý bột khoán trong bê tông nhựa
· Thí nghiệm cơ lý gạch Blốc bê tông
· Thí nghiệm hóa nước trong xây dựng
· Thí nghiệm không phá hủy tại hiện trường
· Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình.
· Kiểm tra khẳ năng chịu lực công trình.
· Hiệu chuẩn thiết bị đo đạc.
· Kinh doanh thiết bị và chuyển giao kỹ thuật phòng Lasxd.