DỊCH VỤ » Tư Vấn Kiểm Định Công Trình
Tư Vấn Khảo Sát Địa Hình, Địa chất, Thủy Văn & Định Vị GPS
Dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất, khảo sát thủy văn đã được Cty tiến hành cung cấp dịch vụ từ năm 2003 đến nay trên các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long cho các công trình trong nước và quốc tế ,với các yêu cầu về tính chính xác, thời gian cung cấp dịch vụ cao.

Ngoài ra trong năm 2010 Cty đã đầu tư và triển khai hệ thống đo vệ tinh GPS có độ chính xác cao (mm) cho công tác định vị, triển khai mốc( cao độ, tọa độ theo tiêu chuẩn quốc gia) cho mọi cấp địa hình trên cạn, dưới nước và hải đảo.
 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Khảo sát địa hình phục vụ công tác xây dựng
• Khảo sát địa hình phục vụ công tác quy hoạch
• Khảo sát địa chất, thủy văn phục vụ công tác xây dựng
• Khảo sát độ chuyển vị, quan trắc lún phục vụ công tác xây dựng
• Khảo sát định vị GPS ( vệ tinh) phục vụ công tác xây dựng