TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
Nghị định 63/CP hướng dẫn luật đấu thầu
Hiệu lực ( 15/8/2014)
Tên:

 

Mô tả:

Nghị định 63/CP   Hướng dẫn nội dung về luật đấu thầu

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)