TIN TỨC » Tin tức Xây dựng
Đáp án Bộ câu hỏi sát hạch CCHN xây dựng(cập nhật 12/2018)
Tên:

 

Mô tả:

Đáp án Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo qui định BXD theo QĐ 1623/QD-BXD. 

 

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)