DỊCH VỤ » Tư vấn Thẩm tra - Lập HSMT
Dự Toán Công Trình
Các kỹ sư định giá công trình lập dự toán và liên tục theo dõi các chi phí và các hợp đồng liên quan đến các dự án xây dựng của khách hàng để trợ giúp khách hàng trong việc xác định và đảm bảo kết quả lợi nhuận dự kiến cho những dự án đầu tư.
 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Lập bản tiên lượng
• Lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình
• Lập thuyết minh, quy định kỹ thuật và chỉ dẫn thi công.
• Lập dự án đầu tư (nghiên cứu khả thi)
• Chuẩn bị hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu
• Khảo sát khối lượng