DỊCH VỤ » Thiết Kế
Tư Vấn Thiết Kế - Thẩm Tra Xây Dựng Công Trình
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đầy năng lực, chúng tôi có thể cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng về thiết kế - thẩm tra xây dựng công trình.
 
 
Các dịch vụ cụ thể:
 
- Phân tích, nghiên cứu lựa chọn vị trí xây dựng.
 
- Nghiên cứu vi mô, phân tích khả thi dự án, lập nhiệm vụ thiết kế.
 
- Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết
 
- Phân tích và quy hoạch phát triển bảo vệ môi trường sinh thái.
 
- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật.