DỊCH VỤ » Qui Hoạch Xây Dựng Đô Thị
Quy Hoạch Cảnh Quan Và Đô Thị
Tại ACI, chúng tôi xem xét nhiều phối cảnh và sử dụng nhiều kỹ năng tạo ra các bản thiết kế và kết cấu khung ấn tượng và hấp dẫn cho những khu vực đô thị mới và hiện có dựa trên những mong muốn và yêu cầu của cộng đồng dân cư lân cận và nhiều người sử dụng.
 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Nghiên cứu lựa chọn vị trí xây dựng
• Nghiên cứu quy mô, phân tích khả thi dự án, lập nhiệm vụ thiết kế
• Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết
• Phân tích và quy hoạch phát triển bảo vệ môi trường sinh thái
• Thiết kế hạ tầng kỹ thuật